How should your diet be in a changing environment?

बदलत्या वातावरणात असा असावा तुमचा आहार. उन्हाळा आला की आहारात बरेचशे बदल करावे लागतात, ते कोणते हे आपण समजून घेऊया.Summer Season Diet plan for kids, summer season diet plan for older people उन्हाळा ऋतु मध्ये तापमानात प्रचंड प्रमाणात वाढ होत असते. अश्या या वातावरणात शरीरात dehydration (निर्जलीकरण) चे प्रमाण प्रचंड वाढते. उन्हाळ्यातील आरोग्य समस्यांपासून दूर … Read more