Say GOODBYE to these things before welcoming the New Year

नववर्षाच्या स्वागत करण्याआधी आणि नवीन संकल्प करण्या आधी या सवयींना करा बाय बाय. आपण सर्वजण नाव वर्षाचे स्वागत हे अतिशय उत्साहाने, उर्जेने आणि नव नवीन संकल्पानी करत असतो. सरत्या वर्षाला निरोप देताना आपण या वर्षात काय चांगले केले, काय कमावले, झालेल्या चुका, चुकलेले निर्णय यांचे पुनरावलोकन करत असतो. झालेल्या चुकांमधून चुकलेल्या निर्णयामधून धडे घेऊन पुढे … Read more

‘Effective use of FOMO’ in Marathi for Business Growth!

फोमो (FOMO) हा शब्द तुम्ही कधी ना कधी एकला असेलच. या शब्दाने सध्याचा पिढीच्या आयुष्याला घेरले आहे. हा शब्द बऱ्याच अर्थाने आपण नकारात्मक (Negative) पद्धतीने एकला असेल. पण याच फोमो (FOMO) चा वापर तुम्ही तुमच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी (Business Growth) करू शकता. लोकांनी याच गोष्टीचा वापर करून करोडो कमावले, तुम्ही कामवू शकता. कस ते जाणून घ्यायचे … Read more