‘विलोमपद’ म्हणजे काय? ‘Vilompad’ definition Marathi.

विलोमपद म्हणजे असे वाक्य / शब्दरचना / वाक्प्रचार, शब्द किंवा अंक जे उलटे वाचले तरी तसेच राहते आणि त्याचा अर्थ देखील बदलत नाही. इंग्रजी मध्ये विलोमपदाला Palindrome असे म्हणतात. इंग्रजीत पुष्कळ  Palindrome वाक्य बघायला मिळतात पण मराठी भाषेत काही मोजकेच विलोमपदे आहेत.उदा: शब्द: काका, मामा, Dadवाक्य: चिमा काय कामाची, Race caRअंक: 123321 A palindrome is … Read more