How should your diet be in a changing environment?

बदलत्या वातावरणात असा असावा तुमचा आहार. उन्हाळा आला की आहारात बरेचशे बदल करावे लागतात, ते कोणते हे आपण समजून घेऊया.Summer Season Diet plan for kids, summer season diet plan for older people उन्हाळा ऋतु मध्ये तापमानात प्रचंड प्रमाणात वाढ होत असते. अश्या या वातावरणात शरीरात dehydration (निर्जलीकरण) चे प्रमाण प्रचंड वाढते. उन्हाळ्यातील आरोग्य समस्यांपासून दूर … Read more

Say GOODBYE to these things before welcoming the New Year

नववर्षाच्या स्वागत करण्याआधी आणि नवीन संकल्प करण्या आधी या सवयींना करा बाय बाय. आपण सर्वजण नाव वर्षाचे स्वागत हे अतिशय उत्साहाने, उर्जेने आणि नव नवीन संकल्पानी करत असतो. सरत्या वर्षाला निरोप देताना आपण या वर्षात काय चांगले केले, काय कमावले, झालेल्या चुका, चुकलेले निर्णय यांचे पुनरावलोकन करत असतो. झालेल्या चुकांमधून चुकलेल्या निर्णयामधून धडे घेऊन पुढे … Read more